กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
เสวนา “ผู้นำศาสนาภาคใต้สันติสุข”

วันที่ 31 พ.ค. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 
             สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานีจัดเสวนา "ผู้นำศาสนาภาคใต้สันติสุข”จ.ปทุมธานี ถ่ายทอดเสียงทาง สวศ. กรุงเทพฯ (รังสิต) AM 1467 Khz
       สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี กรมประชาสัมพันธ์ กำหนดจัดเสวนา "ผู้นำศาสนาภาคใต้สันติสุข” ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2555 เวลา 14.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (หลังเก่า) ถ่ายทอดเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ (รังสิต) AM 1467 KHz โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายประสิทธิ์ บุญลิขิต) เป็นประธานเปิดการเสวนา
           นายอนันต์ศักดิ์ บุญเครือพันธุ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า การเสวนา "ผู้นำศาสนา ภาคใต้ สันติสุข” โครงการศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผย จัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี กรมประชาสัมพันธ์ มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์ในจังหวัดปทุมธานี และได้รับมอบหมายจากกรมประชาสัมพันธ์ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการศาสนาอย่างถูกต้อง เพื่อการดำรงคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคมสู่ความสันติสุข สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกทั้ง เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมกิจการฮัจญ์ไทยและเดือนรอมฎอน (เดือนถือศีลอด) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานีจึงได้จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ภายใต้ "โครงการศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผย” วิทยากร ได้แก่ พระมหาเฉลิม ปิยะทัสสี วัดปัญญานันทาราม นายประสิทธิ มะลิสด ฝ่ายวิชาการ กรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดปทุมธานี นายมูฮัมหมัด เฟาซี แยนา กรรมาธิการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาภาคใต้ และ ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ผู้เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย ส่วนราชการ สื่อมวลชน ผู้นำชุมชนในจังหวัดปทุมธานี จำนวน 30 คน โดยถ่ายทอดเสียงการเสวนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรุงเทพ (รังสิต) AM 1467 Khzเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode