กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โอสถสภามอบบ้านแก่ผู้ประสบภัย จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 31 พ.ค. 2555
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 
โอสถสภามอบบ้านแก่ผู้ประสบภัย จังหวัดปทุมธานี
           วันนี้ (31 พ.ค.55) เวลา 09.30 น. นายประชา เตรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธี พร้อมด้วยนายขจรศักดิ์ สิงโตกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางเสาวลักษณ์ สิงโตกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พันเอกภักดี ศรีชุมพล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่งคงภายใน นายธนาไชยประสิทธิ์ รองประธานกรรมการบริหาร และนายประธาน ไชยประสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท โอสถสภา จำกัด ร่วมมอบบ้าน "โครงการโอสถสภาร่วมใจ ช่วยผู้ประสบภัย เพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่า” ณ ศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
          จากวิกฤติอุทกภัยที่ผ่านมา ได้สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งของทางราชการและเอกชนอย่างมากมาย รวมถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยเป็นไปด้วยความยากลำบาก และต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟู จำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมช่วยเหลือสังคม ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว บริษัท โอสถสภา จำกัด จึงได้จัดโครงการ โอสถสภาร่วมใจ ช่วยผู้ประสบภัย เพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่า โดยความร่วมมือระหว่างบริษัท โอสถสภา จำกัด กับภาครัฐ อันประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กองทัพบก และกรุงเทพมหานคร โอสถสภาในฐานะองค์กรภาคเอกชนที่มีความผูกพัน ใกล้ชิดกับสังคมไทยมากกว่า 120 ปี ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 50 ล้านบาท ภายใต้โครงการ "โอสถสภาร่วมใจ ช่วยผู้ประสบภัย เพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่า” เพื่อซ่อมแซมและสร้างบ้านใหม่ให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยใน 6 จังหวัด อันได้แก่ กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา นครสวรรค์ พิษณุโลก ลพบุรี และปทุมธานี รวมกว่า 2,000 หลังคาเรือน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นแกนหลักในการกำหนดพื้นที่ เป็นศูนย์รวมในการดำเนินการ โดยความร่วมมือจากกองทัพ และกลุ่มอาชีวศึกษา ทำให้การช่วยเหลือประชาชน ซึ่งได้รับความเดือดร้อน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ          
          สำหรับพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ได้รับมอบเงินสนับสนุนจากโครงการดังกล่าวจำนวน 5 ล้านบาท โดยได้ดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับประชาชน ในพื้นที่ 7 อำเภอ รวม 273 หลังคาเรือน โดยดำเนินการแล้วเสร็จและพร้อมส่งมอบบ้านทุกหลังให้กับผู้ประสบภัย
 
 
                                                  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานีเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode