กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดขอนแหก่นประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

วันที่ 31 พ.ค. 2555 )
 
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่( ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕) ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ ผู้เข้าร่วมประชุมนายอำเภอทั้ง ๒๖ อำเภอ ปัจจุบันข่าวการจับกุมยาเสพติดเกิดขึ้นเป็นประจำโดยเฉพาะยาบ้า จากการรายงานผลการดำเดินงานด้านยาเสพติดจังหวัดขอนแก่นอยู่ในลำดับที่ ๔๙ ของประเทศผลการดำเนินงาน ในรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมามีหมู่บ้านเป้าหมายในการดำเนินการตามแผนสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด ๑,๗๑๔ หมู่บ้านดำเนินการประชาคมค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยา ๗๔๒ หมู่บ้านพบผู้เสพ ๓๘ ราย กลุ่มเสี่ยง ๘๐๐ ราย ชักชวนเข้าสู่กระบวนการบำบัด ๒๕๒ ราย ด้านผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด(DEMAN) ในระบบสมัครใจเป้าหมายที่ได้รับ ๑,๒๐๔ ราย ผลการดำเนินงาน ๘๑ ราย โดยรวมคิดเป็น ๖๙% ค่ายบำบัดเป้าหมาย ๒,๗๐๐๐ราย ผลการดำเนินการ ๑๐๗ ราย รวมสะสม ๗๕๗ รายคิดเป็น ๒๘ % การติดตามผู้เสพ/ผู้ติดหลังการบำบัดเป้าหมาย ๓,๗๘๖ ราย ผลการดำเนินงาน ๘ภ ราย ทั้งหมดอยู่ในช่วงติดตาม ๑,๘๔๘ ราย คิดเป็น ๔๘ % อำเภอที่จัดค่ายบำบัดแล้ว ๘ อำเภอห้วงนี้อำเภอที่ดำเนินการคืออำเภอโนนศิลาและอำเภอเมืองขอนแก่น จำแนกประชากรที่พบอายุอยู่ระหว่าง ๑๘-๒๔ แ มากที่สุดเป็นกลุ่มที่เข้ารับการบำบัดสูงสุดถึง ๒๖ % รองลงมาอยู่ระหว่าง ๒๕-๒๙ ปี ๑๙ % อาชีพรับจ้างสูงสุด ๓๐ % ว่างงาน ๒๘ % นักเรียนนักศึกษา ๑๑ % ประเภทยาเสพติด ๓ อันดับแรก ยาบ้า สารระเหย กัญชา เร่งให้อำเภอดำเนินการค่ายบำบัดเพราะทำMOU กับจังหวัดแล้วขณะนี้ดำเนินการได้เพียง ๒๘ % ส่วนการกระทำผิดที่ถูกจับกุมเข้าสู่กระบวนการตรวจพิสูจน์ข้อมูล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด ข้อมูล ณ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ มี ๑๖๐ ราย ยาบ้า ๑๔๔ ราย ปริมาณคดีที่ผ่านการพิสูจน์เข้าสู่กระบวนการบำบัด ๒๔๔ ราย ส่วนด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด(Potential Demand) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยู่ในช่วงปิดเทอม ส่วนกิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียน ป.๖ การการศึกษา ๒๕๕๕ รัฐบาลกำหนดไว้ ๓๐ % ด้านการปรบปรามยาเสพติดและการบัดพื้นที่อำเภอกระนวนมีผลการจับกุมได้ประจำ ซึ่งไม่ใช่พื้นที่การแพร่ระบาด เนื่องจากเป็นรอยต่อหลายจังหวัดติดอำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานี ให้นำพลังแผ่นดินในพื้นที่มาช่วยดูแลในพื้นที่มีการตั้งตาสับประรด งบประมาณหมู่บ้านละ ๕๐๐ บาท ในพื้นที่อำเภอเขาสวนกวาง สำนักงาน ป.ป.ส. เลือกเป็น Best Pratice สำนักวิจัยมาถอดบทเรียนในพื้นที่ พบปัญหายาเสพติดในเยาวชนลดลงเกิน ๔๐ % และทางผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้นายอำเภอกำกับดูแลปลัดอำเภอที่ทำหน้าที่ในการรายงานยาเสพติดอย่างเข้มงวดและในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode