กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สศค.จัดสมัมนาวิชาการเรื่องการคุ้มครองเงินฝาก

วันที่ 30 พ.ค. 2555
 
สัมมนาทางวิชาการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคุ้มครองเงินฝาก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการกำกับดูแลสถาบันการเงินให้กับผู้ฝากเงิน สถาบันการเงินและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันนี้ ( ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕) เวลา ๐๙.๐๐ น ณ ห้องออคิดบอลรูม ชั้น ๒ โรงแรมพูลแมนขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่องความรู้ความเข้าใจเรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการกำกับดูแลสถาบันการเงินให้กับผู้ฝากเงิน สถาบันการเงินและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นางสาวพะนอศรี ถาวรเศรษฐ์รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง( สศค.)รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง กล่าวว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการกำกับดูแลสถาบันการเงินให้กับผู้ฝากเงิน สถาบันการเงินและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ผู้ฝากเงินเกิดความมั่นใจในระบบกำกับดูแล ตลอดจนระบบการคุ้มครองเงินฝากซึ่งสร้างขึ้นเพื่อรองรับปัญหาระบบสถาบันการเงิน ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องมาสัมมนาเรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการกำกับสถาบันการเงินประกอบด้วย ดร.ธวัชชัย ยงกิตติกุล เลขาธิการสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย นายรณดล นุ่มนนท์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าตรวจสอบ ๑ ธนาคารแห่งประเทศไทย นายสิงหะ นิกรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก สถาบันคุ้มครองเงินฝากเป็นนิติบุคคลซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ไม่ใช่ส่วนราชการ ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ บริหารงานและกำหนดนโยบายโดยคณะกรรมการ โดยศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยทำการจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ โทรศัพท์สายด่วน ๑๒๑๓ สำนักงานตั้งอยู่ที่ อาคาร ๓ ชั้น ๕ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ๒๗๓ ถนนสามเสน บางขุนพรม เจตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ การสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ๓๐๐ คน ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode