กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นทำ MOU กับนายอำเภอเรื่องการอนุรักษ์ป่าไม้

วันที่ 30 พ.ค. 2555 )
 
จังหวัดขอนแก่นทำ MOU กับนายอำเภอในการอนุรักษ์ การป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นทำบันทึกข้อตกลง MOU ลงนามว่าด้วยความร่วมมือในการอนุรักษ์ ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้จังหวัดขอนแก่นกับหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง ๒๖ อำเภอ ในวันนี้ (๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ )เวลา ๑๔.๓๐ น ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นชั้น ๒ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการอนุรักษ์ ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้จังหวัดขอนแก่นกับหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง ๒๖ อำเภอ นายสมาน มานะกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดขอนแก่นได้รับนโยบาย และร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบันทึกข้อตกลง MOU ลงนามว่าด้วยความร่วมมือในการอนุรักษ์ ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ เมื่อวันที่ ๙พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ตึกสันติไม่ตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า และเป็นสักขีพยานในการทำบันทึกข้อตกลง MOU ลงนามว่าด้วยความร่วมมือในการอนุรักษ์ ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ระดับกระทรวง จังหวัดขอนแก่น พิจารณาแล้วเพื่อสนองพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสนองนโยบายรัฐบาล ที่จะให้มีการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าจึงเชิญคุณอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารราบที่ ๒๓ ผู้บังคับฝูงบิน ๒๓๗ ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๒ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นร่วมลงนาม จากข้อมูลเรื่องป่าไม่ปัจจุบันประเทศไทยเกิดวิกฤตตั้งแต่ปี ๒๕๐๔ มีป่าไม้ จำนวน /๗๑ ล้านไร่ คิดเป็น ๙๙.๑๕ % ปัจจุบันเหลือประมาณ ๓๐.๘๖ % (ถูกทำลายปีละ ๑.๖ ล้านไร่) ในส่วนของจังหวัดขอนแก่น พื้นที่ป่า ๑๑.๘๓ ล่านไร่ ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode