กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออก

วันที่ 30 พ.ค. 2555 )
นายศิริชัย โสรเนตร
 
                     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการ ท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระแสการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคตะวันออก มากยิ่งขึ้น
                      ที่ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี นายธารทิพย์ มีลักษณะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว ภาคตะวันออก ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ได้ดำเนินโครงการสีสันตะวันออกส่งเสริม ภาพลักษณ์ และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก โดยจัดกิจกรรม Road Show การทำตลาดเชิงรุกตลาดภายในประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายด้านการ ท่องเที่ยวของสถานประกอบการ ด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก โดยให้เร่ง ดำเนินการเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในช่วง Low Season เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาค ตะวันออกให้มีความเข้มแข็งยั่งยืน โดยจะประชาสัมพันธ์ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวของ 4 จังหวัดภาคตะวันออก ซึ่งประกอบไปด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ให้กับ กลุ่มเป้าหมายในจังหวัดเชียงราย จังหวัดอุดรธานี และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระแสการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคตะวันออก มากยิ่งขึ้นด้วย
.......................
 นายศิริชัย โสรเนตร....ข่าว
30 พฤษภาคม 2555เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode