กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลักดันขบวนการยุติการล่าช้างและสัตว์ป่าอย่างจริงจัง ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการยุติการล่าช้างและสัตว์ป่า สืบสานแนวพระราชดำริฯ

วันที่ 30 พ.ค. 2555
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 

นายวีระ  ศรีวัฒนตระกูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เดินหน้าผลักดันโครงการยุติการล่าช้างและสัตว์ป่า  สืบสานแนวพระราชดำริ  ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม  2555  ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ในการเตรียมการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการยุติการล่าช้างและสัตว์ป่า  ที่ห้องประชุมสิงขร  ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด  ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการดำเนินการยุติการล่าช้างและสัตว์ป่าอย่างจริงจัง

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เป็นศูนย์รวมของชนิดพันธุ์สัตว์ป่า  โดยในระดับสากลให้การยอมรับว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  คือแหล่งที่อยู่อาศัยที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประชากรช้างป่า  เสือโคร่ง  กระทิง  และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่อื่นๆในเขตเทือกเขาตะนาวศรี  ขณะเดียวกันสถานการณ์การล่าสัตว์ป่าในพื้นที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  และมีแนวโน้มความรุนแรงที่เพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะการล่าช้างป่าเพื่อเอางา  และจับลูกช้างออกจากป่า  แม้ว่าผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา  ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจัง  แต่ก็ยังต้องเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการมากขึ้น

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จึงร่วมกับ  กองทัพภาคที่ 1  กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช  กรมป่าไม้  กรมปศุสัตว์  ศูนย์การทหารราบ  กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด  มูลนิธิช้างป่า...บ้านพ่อ  องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล  (WWF ประเทศไทย)  และบริษัท  สยามไวน์เนอรี่ เทรดดิ้งพลัส  จำกัด  กำหนดจัดพิธีลงนามความร่วมมือยุติการล่าช้างและสัตว์ป่า  สืบสานแนวพระราชดำริ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพื่อประสานความร่วมมือในการน้อมนำและขยายผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เพื่ออนุรักษ์ช้างป่าและสัตว์ป่าในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานเชิงรุก  ตามนโยบายการอนุรักษ์สัตว์ป่า การป้องกันการล่าช้างป่า  และสัตว์ป่า  อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานด้านอนุรักษ์  ทั้งภาครัฐ  เอกชน  และชุมชนท้องถิ่น

ซึ่งหน่วยงานที่ร่วมลงนามในครั้งนี้  มีภารกิจและอำนาจหน้าที่ครอบคลุม 5 ภารกิจ  คือ 1.) ยุติการล่าสัตว์ป่า  2.) ยุติการให้อาหารสัตว์ป่า  3.) ยุติการกินอาหารจากเนื้อสัตว์ป่า  4.) ยุติการใช้ชิ้นส่วนของสัตว์ป่าเป็นเครื่องประดับและยาบำรุงกำลัง  5.) ยุติการทำร้ายสัตว์ป่าโดยนำสัตว์ป่ามาเลี้ยง  จัดแสดงช้าง  และนำช้างเดินเร่ร่อน  โดยการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกฝ่าย ภายใต้กรอบแนวคิด "ร่วมพิทักษ์  ป้องกัน  ปราบปราม  ประชาสัมพันธ์  ปลุกจิตสำนึก  ฟื้นฟู  วิจัย  และติดตามผล”

สำหรับพิธีลงนามความร่วมมือยุติการล่าช้างและสัตว์ป่าสืบสานแนวพระราชดำริ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จะจัดขึ้นในวันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2555  ชมนิทรรศการเกี่ยวกับช้างและสัตว์ป่าภายในงาน  ณ  ลานกิจกรรมเอนกประสงค์  849  โครงการชลประทานอ่างเก็บน้ำยางชุม  อ.กุยบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์  โดยมีกิจกรรมต่างๆดังนี้  เวลา 10.30. น.   กิจกรรมฟื้นฟูแหล่งน้ำ  และแหล่งอาหารสัตว์ป่า ร่วมกันทำฝายชะลอความชุ่มชื้นและปลูกไม้ยืนต้น  เวลา 15.00 น.  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือยุติการล่าช้างและสัตว์ป่าฯ  17.15 น. ชมช้างป่า  และร่วมปลูกต้นไม้พืชอาหารสัตว์ป่า  ณ  หน่วยพิทักษ์อุทยาน ที่ กร. 1 (ป่ายาง) 

จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมกิจกรรม  และเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือยุติการล่าช้างและสัตว์ป่า  สืบสานแนวพระราชดำริ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ในวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2555  ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป  ณ  ลานกิจกรรมเอนกประสงค์  849  โครงการชลประทานอ่างเก็บน้ำยางชุม  อ.กุยบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์  
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode