กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ม.นอร์ทกรุงเทพ เจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติ “เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 2”

วันที่ 29 พ.ค. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 
ม.นอร์ทกรุงเทพ เจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติ "เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 2”
              วันที่ (29 พ.ค. 55) เวลา 08.00 น. ดร.ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี การประชุมระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 2 จัดขึ้นโดยความร่วมมือของสถาบันการศึกษาในเครือข่ายเบญมิตรวิชาการ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก วิทยาลัยราชพฤกษ์ และมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการวิจัย โดยส่งเสริมให้คณาจารน์และนักศึกษาได้ทำงานวิจัย และเพื่อให้เกิดการบูรณาการความรู้ รวมทั้งสามารถนำผลการวิจัยไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ประโยชน์ได้จริง ภายในงานการประชุมวิชาการนานาชาติ"เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 2” ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา บรรยาพิเศษในหัวข้อ "การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (Knowledge Integration to Sustainable Development) โดยมุ่งหวังให้คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ ได้มีโอกาสได้นำเสนอเผยแพร่งานวิจัย ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อสถาบันการศึกษาและประเทศชาติต่อไป รวมทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพงานวิจัย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติอีกทางหนึ่งด้วย การจัดประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงทำให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีนักวิจัย นักวิชาการ จากหลายสถาบันอุดมศึกษา และจากหน่วยงานทั่วประเทศ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2.งานวิจัยด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 230 เรื่อง จาก 27 สถาบัน จึงถือเป็นอีกหนึ่งเวทีกลางให้นักวิชาการทั้งในส่วนภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีโอกาสในการเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความวิทยานิพนธ์ ต่อสาธารณชน มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในด้านงานวิจัย นำมาซึ่งการพัฒนาการศึกษาของประเทศชาติต่อไป
                                                สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานีเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode