เราไม่ทิ้งกัน
คืบหน้า! กรมการท่องเที่ยว ทยอยจ่ายคืนเงินหลักประกันการประกอบธุรกิจนำเที่ยว ส่วนที่เกินจากกฎกระทรวงกำหนดคืนบริษัททัวร์แล้ว 304

วันที่ 22 พ.ค. 2563 )
 
คืบหน้า! กรมการท่องเที่ยว ทยอยจ่ายคืนเงินหลักประกันการประกอบธุรกิจนำเที่ยว ส่วนที่เกินจากกฎกระทรวงกำหนดคืนบริษัททัวร์แล้ว 304 รายเป็นจำนวนเงินกว่า 18 ล้านบาท แนะผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวรีบยื่นขอคืนเงินหลักประกันได้ทุกสาขา
 
ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ได้ประกาศกฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินหลักประกันการประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ. 2563 โดยกรมการท่องเที่ยวได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวยื่นคำขอคืนหลักประกันของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว
 
ตามมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ทั้ง 6 สาขา ซึ่งครอบคลุมธุรกิจนำเที่ยวทุกจังหวัดทั่วประเทศ และผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วยนั้น

กรมการท่องเที่ยว เปิดเผย ความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2563 มีผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่มายื่นคำขอคืนเงินหลักประกัน และได้รับเงินหลักประกัน

ส่วนที่เกินจากกฎกระทรวงกำหนด เพื่อนำไปใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนแล้ว จำนวน 304 ราย คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 18,620,000 บาท และจะทยอยจ่ายคืนโดยเร็วต่อไป
ทั้งนี้ กรมการท่องเที่ยวได้เพิ่มเวลาให้บริการของสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ทั่ว

ประเทศ 6 สาขา เฉพาะกรณีคืนเงินหลักประกันการประกอบธุรกิจนำเที่ยว โดยให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.ยกเว้นสาขากรุงเทพมหานคร จะปิดทำการทุกวันอาทิตย์ โดยผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวสามารถยื่นขอคืนเงินหลักประกันได้ที่สาขา โดยไม่มีกำหนดหมดเขต
---------------------------------------------------------------------
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 09 6406 7359 หรือ 09 6339 5425 และติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ กรมการท่องเที่ยว Department of Tourism
เว็บไซต์ www.dot.go.th 

 
จำนวนคนอ่าน 81 คน จำนวนคนโหวต 0 คน