กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โครงการวันพบผู้ปกครอง

วันที่ 28 พ.ค. 2555 )
นายศิริชัย โสรเนตร
 
            โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม จัดโครงการวันพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2555
             ที่ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธาน เปิดโครงการวันพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง และชี้แจงให้ผู้ปกครองทราบถึงนโยบาย ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน รวมทั้งให้ผู้ปกครองมารับผลการเรียนของนักเรียน และหาแนวทางแก้ไขสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนในภาคเรียน ซึ่งการเรียนจะสัมฤทธิ์ผลได้ดีนั้น จะต้องได้รับความร่วมมือจากทั้งผู้ปกครองและครูด้วย
.......................
 นายศิริชัย โสรเนตร....ข่าว
28 พฤษภาคม 2555เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode