กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ติดตามและประเมินดำเนินการโครงการ TO BE NUMBER ONE

วันที่ 28 พ.ค. 2555 )
นายศิริชัย โสรเนตร
 
                 คณะอนุกรรมการตรวจติดตามและประเมินดำเนินการโครงการ TO BE NUMBER ONE ภาคกลางและภาคตะวันออก ตรวจติดตามและประเมินการดำเนินการของวิทยาลัยอาชีวศรีราชา
                ที่สนามฟุตบอลหญ้าเทียม โรงเรียนเทศบาลบ้านศรมหาราชา นายชาญชัย ช่วยโพธิ์กลาง ประธานคณะอนุกรรมการตรวจติดตามและประเมินการดำเนินงานโครงการTO BE NUMBER ONE ภาคกลางและภาคตะวันออก เป็นประธาน เปิดโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองศรีราชา และคณะครูได้ให้การต้อนรับ คณะอนุกรรมการตรวจติดตามและประเมินการดำเนินการโครงการ TO BE NUMBER ONE ภาคกลางและภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์ตามโครงการของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน อายุระหว่าง 6 - 25 ปี จำนวน 21 ล้านคน ซึ่งถือเป็นกลุ่ม เสี่ยงสูง จึงทรงรับเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในประเทศ ให้มีประสิทธิภาพ จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น จากนั้นชมการแสดงของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา ในการเต้นแอร์โรบิค โดยมีนักศึกษาอาชีวศึกษาศรีราชา เข้าร่วมในกิจรรมในครั้งนี้ ………………….
นายศิริชัย โสรเนตร....ข่าว
28 พฤษภาคม 2555เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode