กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
รับฟังความคิดเห็นประชาชนตามโครงการก่อสร้างตามผังเมืองรวม

วันที่ 25 พ.ค. 2555 )
 
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอุดรธานีรับฟังความคิดเห็นประชาชนตามโครงการก่อสร้างตามผังเมืองรวมถนนสาย จ ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบล ในเขตอำเภอเมืองอุดรธานี สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอุดรธานีจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 3 ตำบล ที่มีผลกระทบกับโครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม ถนนสาย จ ผังเมืองรวมอุดรธานี เริ่มต้นจากทางหลวงหมายเลข 22 บรรจบกับแนวผังเมืองรวมด้านตะวันออก ไปทางตะวันตกเฉียงใต้บรรจบกับทางหลวงหมายเลข 2 ระยะทางประมาณ 4.5 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 24 พ.ค.55 ที่ห้องมุขมนตรี โรงแรมเจริญโฮเต็ล นายสาโรช แสงอรุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามโครงการก่อสร้างถนนสายใหม่ งานสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม ถนนสาย จ ผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี นายสาโรช แสงอรุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานี มีพื้นที่ติดกับจังหวัดขอนแก่น ซึ่งนับเป็นเมืองหลวงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และติดกับจังหวัดหนองคายที่เป็นประตูสู่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ส่งผลให้จังหวัดอุดรธานีมีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการรองรับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและการเพิ่มขึ้นของประชากร ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จังหวัดจึงมีเป้าหมายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและขนส่งให้เป็นระบบที่มีความสมบูรณ์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัด เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาเมือง และรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต สำหรับการก่อสร้างถนนสายใหม่ เริ่มจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 ติดกับแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงหมายเลข 22 ระยะประมาณ 2.700 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะทาง 4.200 เมตร ตัดกับทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ที่บริเวณห่างจากหลักเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น หลักเขตที่ 5 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 900 เมตร แล้วไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ขนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากตะวันออก วมระยะทางประมาณ 4.500 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ตามแนวที่ถนนโครงการพาดผ่านอยู่ในเขตปกครองของเทศบาลตำบล 3 ตำบล ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอเมืองอุดรธานี ได้แก่ เทศบาลตำบลบ้านจั่น เทศบาลตำบลหนองบัว และเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง ****************************** พัฒนเดช ยศกรกุล ข่าว / ส.ปชส.อุดรธานีเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode