กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การประกวดภาพวาดและภาพยนตร์สั้น

วันที่ 24 พ.ค. 2555 )
 
นางสาวสิริมน วิไลรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ เปิดเผยว่า สำนักอนามัย การเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมการประกวดเพื่อชิงทุนการศึกษา ภายใต้โครงการสื่อสารในงานอนามัยการเจริญพันธุ์ การภาพวาด หัวข้อ "รักใสใส ห่างไกลเรื่องเพศ” สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.4-ป.6) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) การประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "รักปลอดภัย ในวัยสดใส” สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.-ปวส.) และระดับอุดมศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์งานอนามัยการเจริญพันธุ์ให้แก่กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน โดยเยาวชน ได้มีส่วนร่วม และสร้างภาพลักษณ์เยาวชนยุคใหม่ให้เป็น วัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ทักษะชีวิต มีอนาคต ผู้สนใจสอบถามส่งผลงานได้ทางไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตนเองได้ที่ สำนักอนามัย เจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.0-2590-4168 กรณีที่ส่งผลงานทางไปรษณีย์จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นวันส่งผลงานเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode