กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึง

วันที่ 24 พ.ค. 2555 )
 
นายสนอง แก้วอำไพ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน ของทุกปี เป็นช่วงฤดูฝน ทำให้การท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึง เป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากต้องเดินทางโดยการปืนเขาสู่ยอดภูกระดึง ฝนตกทำให้เส้นทางเดินเท้าลื่น ไม่สะดวกสบาย และอาจเกิดอันตรายแก่นักท่องเที่ยวได้ เพื่อเปิดโอกาสให้สภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพลิกฟื้น ปรับตัวเองตามธรรมชาติ ทำการปรับปรุงซ่อมแซมที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะให้บริการนักท่องเที่ยวในฤดูกาลท่องเที่ยวต่อไป กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงขอประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอด ภูกระดึง จังหวัดเลย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 30 กันยายน ของทุกปีเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode