กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
กิจกรรมวันสุขภาพจิตเรือนจำจังหวัดเลย

วันที่ 24 พ.ค. 2555 )
ส.ปชส.เลย
 
นายเกียรติศักดิ์ บัวมาษ นักวิชาการและอบรมวิชาชีพชำนาญการ ได้เป็นประธานเปิดงาน วันสุขภาพจิตเรือนจำจังหวัดเลย เนื่องจากกรมราชทัณฑ์ได้กำหนดให้วันที่ 20 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันสุขภาพจิตเรือนจำ โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขังและ มีแนวคิดที่ว่าการให้การส่งเสริมดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขัง เป็นสิ่งสำคัญที่ควรจะดำเนินงานในทุกเรือนจำ เรือนจำจังหวัดเลยจึงจัดกิจกรรมวันสุขภาพจิตเรือนจำ โดยมีการบรรยายความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต มีการให้คำปรึกษา การตรวจประเมินสุขภาพจิต กิจกรรมคลายเครียดของผู้ต้องขังชายและหญิง ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้ต้องขังเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,300 คน นายเกียรติศักดิ์ กล่าวว่า "เรือนจำจังหวัดเลยได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญถึงปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นกับผู้ต้องขัง นับว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญต่อการควบคุมและบำบัด ฟื้นฟูรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของผู้ต้องขังในด้านต่าง ๆ โดยทุกกิจกรรมมีจุดประสงค์หลักในการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ต้องขังมีแนวคิดและการกระทำในสิ่งที่ดีงามอันนำไปสู่การสร้างบุคคลที่มีประโยชน์และมีคุณค่าต่อสังคมต่อไป”เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode