กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
(ส.ปชส.ชลบุรี) เปิดการแข่งขันฟุตบอล Street Soccer ต้านภัยยาเสพติด

วันที่ 24 พ.ค. 2555 )
นายศิริชัย โสรเนตร
 
                 จังหวัดชลบุรี ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดการแข่งขันฟุตบอล Street Soccer ต้านภัยยาเสพติด เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนของชาติ ซึ่งเป็นทรัพยากรหลักในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
                  ที่โรงยิมเนเซียม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย รองผู้ว่าราชการ จังหวัดชลบุรี เป็นประธาน เปิดการแข่งขันฟุตบอล Street Soccer ต้านภัยยาเสพติด ซึ่งการแข่งขัน ฟุตบอล Street Soccer ต้านภัยยาเสพติด เป็นการนำนโยบายของรัฐบาลมาปฏิบัติในพื้นที่ได้เกิด ประสิทธิภาพ โดยจังหวัดชลบุรี ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดการแข่งขันในระดับโซน และระดับเขต โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนของชาติ ซึ่งเป็นทรัพยากรหลักในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต มีสุขภาพที่ดี มีความรัก ความสามมัคคีในหมูคณะ มีวินัย เคารพกฏกติกามารยาท มีคุณธรรม จริยธรรม อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการอยู่ร่วมกันในสังคมอยางมีความสุข การดำเนินโครงการในวันนี้ เป็นความร่วมมือและบูรณาการการทำงานจากทุกภาคส่วน ในรูป ของคณะกรรมการฯ มีทีมฟุตบอลสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 45 ทีม ใช้รูปแบบแพ้คัดออก เพื่อให้ได้ทีมที่ชนะเลิศเป็นตัวแทนระดับเขต 8 จำนวน 8 ทีม ไปแข่งขันระดับโซน ที่จังหวัดนครราชสีมา และระดับประเทศต่อไป ………………..
นายศิริชัย โสรเนตร....ข่าว
24 พฤษภาคม 2555เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode