กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
แถลงข่าวเหลียวหลังแลหน้าเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย

วันที่ 24 พ.ค. 2555 )
นายศิริชัย โสรเนตร
 
               บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดแถลงข่าวการจัดกิจกรรม เหลียวหลังแลหน้าเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เข้ถึงแหล่งเงินทุน
                ที่ห้องประชุมคลังจังหวัดชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายสิทธิชัย ศรีมนตรีกุล ผู้จัดการสำนักงานสาขาชลบุรี เป็นประธาน เปิดการแถลงข่าวเหลียวหลังแลหน้าเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย ซึ่งบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จะจัดกิจกรรมเหลียวหลัง แลหน้าเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง และเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของ รัฐบาล มีหน้าที่ให้การค้ำประกันสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs ผ่านสถาบันการเงินของภาครัฐ และภาคเอกชน ในกรณีที่ขาดหลักประกัน หรือมีหลักประกันไม่เพียงพอ ให้ได้รับสินเชื่อตาม ความจำเป็นของธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บสย. สำนักงานสาขาชลบุรี มีเจตนารมณ์ต้องการ เพิ่มศักยภาพในการขยายกิจการ และการลงทุนให้กับผู้ประกอบการ SMEs ภาคตะวันออก มีโอกาสได้รับสินเชื่อ และสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น ดังนั้นบรรษัทประกันสินเชื่อ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จึงมีกำหนดจัดกิจกรรมเหลียวหลังแลหน้าเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทยขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
..................
 นายศิริชัย โสรเนตร....ข่าว
24 พฤษภาคม 2555เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode