กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ตรวจสุขภาพ

วันที่ 22 พ.ค. 2555 )
นายศิริชัย โสรเนตร
 
                   เทศบาลเมืองบ้านสวน จัดโครงการชาวบ้านสวนรักษ์สุขภาพ เพื่อค้นหาโรคและป้องกัน การเกิดโรคที่สามารถป้องกันได้
                   ที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน ได้จัดโครงการชาวบ้านสวนรักษ์สุขภาพ ซึ่งในปัจจุบันประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน มีจำนวน 62,918 คน ซึ่งประชาชนทุกคนตามกลุ่มอายุต่าง ๆ มีความสำคัญต่อการพัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ที่ควรได้รับการสร้างเสริม สุขภาพป้องกันโรคที่สามารถป้องกันได้ โดยไม่ต้องรอให้เกิดอาการเจ็บป่วยด้วยปัญหาของโรค ต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด วัณโรค มะเร็งปากมดลูก โรคทางเพศสัมพันธ์ หรือโรคเรื้อรังอื่น ๆ รวมทั้งการตรวจประเมินโรคตา เบื้องต้น และปัญหาสายตาที่มีผลต่อภาวะสุขภาพในการดำเนินชีวิต เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึง บริการได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ ส่งผลต่อปัญหาการสูญเสียทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ ดังนั้นเทศบาลเมืองบ้านสวน จึงได้จัดโครงการชาวบ้านสวนรักษ์สุขภาพขึ้น
.....................
 นายศิริชัย โสรเนตร....ข่าว
22 พฤษภาคม 2555เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode