กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
โครงการสัมมนาปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ในส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2555 ณโรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท รีเจ้นท์บีช ชะอำ จ.เพชรบุรี

วันที่ 22 พ.ค. 2555 )

นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้กล่าวถึงการสัมมนาคณะผู้บริหารในครั้งนี้ ซึ่งมีการนำปัญหาต่างๆมาบอกกล่าว มีการเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขต่างๆเป็นการรับรู้รับทราบซึ่งกันและกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทำให้เกิดความเข้าใจและรับทราบแนวทางการปฏิบัติงาน สามารถนำแผนปฏิบัติราชการฯไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งมีความเข้าใจเกี่ยวกับเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานอย่าชัดเจน รวมทั้งสร้างเสริมศักยภาพงานประชาสัมพันธ์ให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพร้อมในการประชาสัมพันธ์นโยบายและแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลรวมถึงการนำเสนอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้ถูกต้องรวดเร็ว ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อถือ ความไว้วางใจ เป็นประโชน์แก่ประชาชนต่อไป
 เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode