กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการที่จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 19 พ.ค. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 
       รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการที่จังหวัดสุพรรณบุรี
        เมื่อเวลา ๐๙.๓๐น.วันนี้ (๑๙ พ.ค.๕๕) นายชุมพล ศิลปะอาชา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อรับฟังบรรยายสรุป นำโดยนายสมชาย เลิศพงศ์ภากรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมขุนแผน ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี เกี่ยวกับโครงการเสริมดินปากท่อและสะพานเพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดสุพรรณบุรี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน้ำท่วมในสถานพยาบาล อ.เมืองสุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า อ.สองพี่น้อง และโครงการปรับปรุงและพัฒนาเมืองโบราณอู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี จากนั้นในเวลา ๑๐.๓๐น. นายชุมพล ศิลปะอาชา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาเมืองโบราณอู่ทอง เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเสร็จทันตามกำหนด นายชุมพล ศิลปะอาชา กล่าวว่าตนได้ขอความเห็นชอบการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองโบราณอู่ทองตามร่างประกาศคณะกรรมการการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและสนับสนุน อพท.ในการจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่านและพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองโบราณอู่ทองเพื่อให้การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษฯ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ให้องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน) รับไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวโดย ดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามข้อกฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้บูรณาการให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับโครงการของหน่วยงานอื่นที่จะดำเนินการในพื้นที่ พร้อมกับจะนำเสนอโครงการดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้(๒๐ พ.ค.๕๕) ต่อไป
                                                  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานีเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode