กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมเสวนาใต้สันติสุข

วันที่ 17 พ.ค. 2555 )
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมเสวนาผู้นำศาสนาภาคใต้สันติสุข กรมประชาสัมพันธ์มอบหมายให้ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมเสวนาผู้นำศาสนาภาคใต้สันติสุข ตามโครงการประชาสัมพันธ์ตามแผนพัฒนาในเขตเฉพาะกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ปี ๒๕๕๕ นางจุฑารัตน์ โสดาศรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมเสวนาผู้นำศาสนาภาคใต้สันติสุข ตามโครงการประชาสัมพันธ์ตามแผนพัฒนาในเขตเฉพาะกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น ณ ห้องประชุมเสียงแคน ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายและการดำเนินงานของภาครัฐในการดำเนินการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อยู่ร่วมกับอย่างสันติสุขท่ามกลางวัฒนธรรมหลากหลายและ มีความรัก ความสามัคคี ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม หลักคำสอนของศาสนาพุทธ อิสลาม คริตต์ และอื่นๆ ที่ถูกต้องเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนดำรงชีวิตอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม จากปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมถึงชีวิตชนบทในชุมชน อันเป็นปัญหาต่อเนื่องและเชื่อมโยง ทุกภาคส่วนได้พยายามดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยนำพระราชดำรัส "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นั่นคือจะดำเนินการสิ่งใดต้องเข้าใจ ภูมิประเทศ เข้าใจคน เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนี้การศาสนา เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ต้องทำความเข้าใจให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจถึงหลักของศาสนาทุกศาสนาที่ต้องการให้สังคมมีความสุขสงบ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น เป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐในส่วนภูมิภาค ที่มีหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชอนแก่น จึงจัดกิจกรรมเสวนาผู้นำศาสนาภาคใต้สันติสุข ขึ้นผู้ร่วมเสวนาครั้งนี้ผู้นำศาสนาทุกศาสนาและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น จำนวน ๕๐ คน เพื่อนำไปขยายผลต่อไป ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode