กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
(ส.ปชส.ชลบุรี)ปิดโครงการหลักสูตรผู้นำจริยธรรมอำเภอศรีราชา

วันที่ 17 พ.ค. 2555 )
นายศิริชัย โสรเนตร
 
ปิดโครงการหลักสูตรผู้นำจริยธรรมอำเภอศรีราชา
                 ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอศรีราชา ปิดโครงการหลักสูตรผู้นำจริยธรรมอำเภอศรีราชา
                 ที่กองพันต่อสู้อากาศยาน ที่ 12 ตำบลบางพระ นายวิชัย สัมพันธรัตน์ นายอำเภอศรีราชา เป็นประธาน พิธีปิดโครงการหลักสูตรผู้นำจริยธรรมอำเภอศรีราชา โดยศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอศรีราชา ได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จัดทำโครงการขึ้น เพื่อสนองตอบนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยได้อบรม บำบัดผู้เสพยาเสพติดให้ลด ละ เลิก ยาเสพติดถวายเป็น พระราชกุศล ซึ่งมีผู้สมัครใจเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 151 คน ซึ่งหลังจากนี้ไป 1 ปี ข้อมูลของผู้รับการอบรมจะถูกส่งให้พลังแผ่นดิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยเฝ้าประคับประคองดูแลเป็นเวลา 1 ปี โดยจะใช้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเป็นศูนย์หลักในการติดตาม จากนั้น นายวิชัย สัมพันธรัตน์ นายอำเภอศรีราชา ได้มอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมในครั้งนี้ด้วย
...................
นายศิริชัย โสรเนตร....ข่าว
17 พฤษภาคม 2555เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode