กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
(ส.ปชส.ชลบุรี) ฝึกอบรมเทคนิคการจัดทำงบประมาณรายจ่าย

วันที่ 17 พ.ค. 2555 )
นายศิริชัย โสรเนตร
 
ฝึกอบรมเทคนิคการจัดทำงบประมาณรายจ่าย เทศบาลตำบลบางพระ จัดโครงการฝึกอบรมขณะปฏิบัติงานเรื่องเทคนิคการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2555 ที่ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลตำบลบางพระ ได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน เรื่องเทคนิคการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งในปัจจุบันการทำงานของพนักงานและลูกจ้างบางส่วน ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่บางเรื่อง ซึ่งต้องอาศัยทักษะ การเรียนรู้ของบุคคลอย่างต่อเนื่อง ทางเทศบาล จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น ซึ่งจะเป็นการสอนงานโดยให้ลงมือปฏิบัติงานจริง เพื่อให้พนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลทราบถึงมาตรการของการทำงาน ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีนางสาววันทนีย์ ดาราพิสุทธิ์ หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่กองวิชาการ และแผนงานเทศบาลเมืองศรีราชา มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ .................. นายศิริชัย โสรเนตร...ข่าว 17 พฤษภาคม 2555เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode