กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
(ส.ปชส.ชลบุรี)ประชุมสัมมนาครู

วันที่ 17 พ.ค. 2555 )
นายศิริชัย โสรเนตร
 
ประชุมสัมมนาครู
             โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จัดประชุมสัมมนาครู ประจำปีการศึกษา 2555
             ที่ห้องประชุมตึกเทโอฟาน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา นายยงยุทธ ทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 มาบรรยายเรื่องจรรยาบรรณครูคู่ความสามัคคี โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมรับฟังบรรยายในครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่บงบอกถึงคุณลักษณะของครูที่ดี ถึงระเบียบวินัย ความประพฤติที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริต และความยุติธรรม เพื่อการเรียนการสอน ครูต้องอุทิศเวลาหน้าที่ให้แก่ศิษย์ เพื่อผลงานที่สมบูรณ์ในการสอนศิษย์ให้มีความรู้ เป็นที่พึงประสงค์ต่อสังคม เป็นหลักประกัน และคุ้มครองให้ผู้รับบริการทางการศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพ และเป็นการพัฒนายกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูให้สูงขึ้นอีกด้วย
.........................
นายศิริชัย โสรเนตร.....ข่าว
17 พฤษภาคม 2555เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode