กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม นำทีมผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะทำงาน สมอ.ตรวจการทำผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานให้สิ้นสภาพในจังหวัดปทุมธานี

วันที่ 16 พ.ค. 2555
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 
กระทรวงอุตฯเอาจริงทำลายเหล็กก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน
 
ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม นำทีมผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะทำงาน สมอ.ตรวจการทำผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานให้สิ้นสภาพในจังหวัดปทุมธานี
 
นี้(16 พ.ค.55) เวลา 10.00 น. นายสุภาพ คลี่ขจาย ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม คณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมและ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อตรวจการทำลายเหล็กที่ไม่ได้มารตราฐานที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้ยึดอายัตไว้ตามนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรมในการคุมเข้มผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยให้มีการตรวจสอบ ควบคุมการผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งการทำลายเหล็กก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน ถือเป็นมาตรการหนึ่งของกระทรวงอุตสาหกรรมในการปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานที่จะทำลายในครั้งนี้ประกอบด้วย เหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย ที่ใช้ในการเสริมคอนกรีตจำนวน 16,800 เส้น เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็นจำนวน 10,993 เส้น รวมทั้งสิ้น 27,793 เส้น น้ำหนักรวม 273.351 ตัน คิดเป็นมูลค่า 7.38 ล้าน การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นการเตือนผู้ค้าวัสดุไม่ให้ฝ่าฝืนกฎหมาย และเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคโดยไม่คำนึงถึงอันตรายที่อาจเกิดแก่ชีวิตและทรัพย์ เพราะเหล็กที่ไม่ได้มาตรฐานเมื่อนำไปใช้งานจะไม่สามารถรับแรงได้ตามที่วิศวกรคำนวณ โดยเฉพาะเมื่อนำไปใช้ในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่เกิดความเสียหายอย่างมหาศาล รวมทั้งปกป้องผู้ประกอบการที่ดีดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ นายชัยยง กฤตผลชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กล่าวเพิ่มเติมถึงวิธีการทำลายผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานว่า ในกรณีที่เป็นเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต (เหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย) จะตัดให้เหลือความยาวไม่เกิน 2.50 เมตร สำหรับเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ (รีดร้อนและขึ้นรูปเย็น) ตัดให้เหลือความยาวไม่เกิน 1.50 เมตร ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายให้ทำลายให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้ โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจะควบคุมการทำลายเหล็กไม่ได้มาตรฐานนี้อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะแล้วเสร็จ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กล่าวในท้ายสุดถึงวิธีการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานประเภทเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณ โดยให้ตรวจสอบได้จากตัวนูนที่ปรากฏบนเหล็กเส้นแต่ละเส้น รวมทั้งดูเครื่องหมาย มอก. บนแผ่นป้ายที่มัดเหล็กหากผู้บริโภคไม่แน่ใจในการเลือกซื้อผลิภัณฑ์ หรือสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พบว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน มีการลอกเลียนแบบเครื่องหมายมาตรฐาน สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน 02-793-9300 หรือเว็บไซต์ www.tisi.go.thเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode