กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้าน

วันที่ 16 พ.ค. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 
                                    ข่าวมูลนิธิชัยพัฒนา
           รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้าน พระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดปทุมธานี
          วันที่ 16 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.30 น. นายมนูญ มุกข์ประดิษฐ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายพิมลศักดิ์ สุวรรณทัต เหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา ได้เดินทางไปยังโครงการศูนย์บริการวิชาการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อมอบเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้านที่ได้รับพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากเหตุการณ์อุทกภัยน้ำท่วมในปี 2554 ที่ผ่านมานี้ ทำให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือน รวมถึงพื้นที่ทำการเกษตรของราษฎรเป็นอย่างมาก องค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ทรงมีความห่วงใยราษฎร จึงทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ทางมูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินการช่วยเหลือและฟื้นฟูราษฎรผู้ประสบภัย ในเขตพื้นที่ต่างๆสำหรับจังหวัดปทุมธานี มีราษฎรที่ได้รับผลกระทบและเกิดความเสียหายจำนวน 14 ตำบล ในเขตอำเภอลำลูกกาและอำเภอหนองเสือ เกษตรกรเหล่านี้ยังคงมีความต้องการเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อนำไปใช้เพาะปลูก และใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้พระราชทานพันธุ์พืชจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์บวบ น้ำเต้า กวางตุ้ง คะน้า ผักบุ้ง กระเจี๊ยบเขียว มะเขือขาวกรอบ จำนวน 1,714 ชุด นำมาพระราชทานแก่ราษฎรใน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอลำลูกกา ประกอบด้วย ตำบลบึงคำพร้อย ตำบลลำไทร ตำบลบึงทองหลาง ตำบลลำลูกกา ตำบลบึงคอไห ตำบลพืชอุดม ตำบลลาดสวาย และอำเภอหนองเสือ ประกอบด้วย ตำบลบึงกาสาม ตำบลบึงชำอ้อ ตำบลบึงบา ตำบลบึงบอน ตำบลบึงศาลาครุ ตำบลหนองสามวัง และตำบลนพรัตน์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 857 ราย เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับราษฎรผู้ประสบภัยเหล่านั้นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode