กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
งานสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนาเทศกาลวิสาขบูชา ปี ๒๕๕๕ขอนแก่น

วันที่ 16 พ.ค. 2555 )
 
งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๕ กระทรวงมหาดไทยประชุมเพื่อเตรียมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี๒๕๕๕ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล Vidio Conference เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น ณ ห้องดอกคูณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น ๒ นายพยัต ชาญประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำส่วนราชการประชุมเพื่อเตรียมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี๒๕๕๕ โดยมีนายพระนาย สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมาดไทยเป็นประธานประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล Vidio Conferenceเพื่อเตรียมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี๒๕๕๕ จากห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร เป็นการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปี ๒๕๕๕ กำหนดชื่อจัดงานว่า งานฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม – วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ รวม ๗ วัน ๓ ลักษณะคือ การปฏิบัติบูชา ด้านวิชาการและด้านกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม กำหนดจัดกิจกรรม ๓ ส่วน ส่วนที่ ๑ กิจกรรมที่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ส่วนที่ ๒ ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ส่วนที่ ๓ ในส่วนภูมิภาค ๗๖ จังหวัด เรื่องการจัดกิจกรรมเวียนเทียนพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ และถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT กิจกรรมเด่น ๔ ภาค ใน จังหวัดเชียงใหม่ อุบลราชธานี ปทุมธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราช มีการจัดขบวนรถเอกลักษณ์ส่งเสริมพุทธศาสนา ๔ ภาค โครงการทอดผ้าป่ามหากุศลพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า การอุปสมบทหมู่ ๑๙๙ รูปจังหวัดละ ๒ รูป หารจัดมวลชนเข้าร่วมขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ การจำหน่ายดอกบัวบูชา ดอกละ ๑๐ บาท การรณรงค์แต่งกายชุดขาวในห้วงเทศกาลวิสาขบูชา โครงการเดิน-วิ่ง สมาธิวิสาขบูชาปีที่ ๑๑ โครงการหนึ่งจังหวัด หนึ่งพุทธบูชา หนึ่งอำเภอหนึ่งพุทธบูชา หนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งพุทธบูชา และการจัดกิจกรรมในต่างจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด จังหวัดขอนแก่นจัดงาน ๗ วันณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม – วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ มีพิธีอันเชิญพระลับ ขบวนแห่พุทธจักร "พุทธชยันตีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า " การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานเกี่ยวกับพุทธศาสนา การประกวด/แข่งขัน กิจกรรมทางพุทธศาสนา ทำบุญตักบาตร พิธีกรรมทางศาสนา ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode