กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
(ส.ปชส.ชลบุรี)ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ

วันที่ 15 พ.ค. 2555 )
นายศิริชัย โสรเนตร
 
ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
            จังหวัดชลบุรี ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เพื่อคัดตัวแทนภาค 1
             ที่ห้องประชุมชลบุรี นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน เปิดการ ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับ เกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9 – 19 ธันวาคม 2555 และจังหวัดมหาสารคาม ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 นั้น ก่อนการแข่งขันดังกล่าวจะต้องทำการ คัดเลือกระดับภาคและรอบ Qualified และในการจัดการแข่งขันในระดับภาคและรอบ Qualified การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ขอความร่วมมือจังหวัดชลบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดังกล่าว รวมถึงการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 31 ซึ่งจะต้องทำการคัดเลือกใน 2 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา และเปตอง โดยจะมี 14 จังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าร่วมการ แข่งขันคัดเลือก จากกำหนดการเดิมหลาย ๆ จังหวัดมีปัญหาในเรื่องของงบประมาณที่จะได้รับการ สนับสนุนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากห้วงระยะเวลาดังกล่าว เป็นการสิ้นสุด ปีงบประมาณองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณที่จะส่งนักกีฬาเข้า ร่วมการแข่งขันได้ จึงขอความอนุเคราะห์ให้จังหวัดชลบุรี ปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการจัดการ แข่งขันให้อยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จึงได้กำหนดวันจัดการแข่งขันขึ้นใหม่เป็นระหว่างวันที่ 24 กันยายน ถึง 4 ตุลาคม 2555 แทน
 ....................
นายศิริชัย โสรเนตร....ข่าว
15 พฤษภาคม 2555เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode