กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
(ส.ปชส.ชลบุรี)ตรวจติดตามความช่วยเหลือฟื้นฟู ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุกภัย

วันที่ 15 พ.ค. 2555 )
นายศิริชัย โสรเนตร
 
ตรวจติดตามความช่วยเหลือฟื้นฟู ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุกภัย
                ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑๑ และ ๑๒ ตรวจติดตามความ ช่วยเหลือฟื้นฟู ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุกภัย
                ที่ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นางวนิดา สักการโกศล ผู้ตรวจ ราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑๑ และ ๑๒ และคณะ ได้เดินทางไปจังหวัด ชลบุรี โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้ให้การต้อนรับและบรรยาย สรุป การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งจังหวัดชลบุรี ได้ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เป็น ประจำทุกปี โดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากในเขตลุ่มแม่น้ำบางปะกง และลุ่มน้ำสาขาคลองหลวง ในช่วงเดือนสิงหาคม ถึงเดือน ตุลาคม ของทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี พ.ศ. 2554 ปริมาณ น้ำฝนได้ตกในพื้นที่จังหวัดชลบุรีมีปริมาณสูงมาก ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำหลายแห่งในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี มีปริมาณน้ำเกินกว่า 100 เปอร์เซ็นต์ ของความจุอ่าง เกิดสถานการณ์น้ำท่วม ฉับพลัน ในพื้นที่ไหลผ่าน และท่วมขังในพื้นที่ลุ่ม ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ผลผลิต ทางการเกษตร และประมง รวมทั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหายอย่างมาก ดังนั้น ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑๑ และ ๑๒ จึงได้ออกตรวจติดตามผล การใช้จ่ายเงินงบประมาณการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ อุกภัยดังกล่าว
 ...................
 นายศิริชัย โสรเนตร....ภาพ
15 พฤษภาคม 2555เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode