กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
(ส.ปชส.ชลบุรี)ประชุมชี้แจงให้ความรู้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาแบบสมานฉันท์

วันที่ 15 พ.ค. 2555 )
นายศิริชัย โสรเนตร
 
ประชุมชี้แจงให้ความรู้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาแบบสมานฉันท์
                    เทศบาลเมืองศรีราชา จัดประชุมการชี้แจงให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีราชาแบบสมานฉันท์
                   ที่ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 เทศบาลเมืองศรีราชา นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน การประชุมชี้แจงให้ความรู้และสร้างความเข้าใจการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีราชา โดยมีสมาชิกกลุ่มผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 และเขตเลือกตั้งที่ 3 เข้าร่วมในครั้งนี้ เพื่อลงนามสัญญาประชาคมของผู้สมัครสมาชิกสภาพเทศบาลเมืองศรีราชา เพื่อสร้างความสมานฉันท์ให้กับผู้สมัครก่อนการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบการเลือกตั้ง จากนั้นให้ผู้สมัครเลือกตั้งกล่าวคำปฏิญาณตนต่อหน้าพระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลศิรินารถ และสิ่งศักดิ์ทั้งหลาย จะไม่ซื้อเสียง จะหาเสียงด้วยความโปร่งใส ไม่ทุจริต จะส่งเสริมการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีราชานั้น จะทำการเลือกตั้งในวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2555 ก็ขอเชิญพี่น้องประชาชนที่มีสิทธิ์มีเสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เพื่อเข้ามาพัฒนาบ้านเมืองในเขตศรีราชาต่อไป ……………………
นายศิริชัย โสรเนตร....ข่าว
15 พฤษภาคม 2555เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode