กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
(ส.ปชส.ชลบุรี)ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

วันที่ 15 พ.ค. 2555 )
นายศิริชัย โสรเนตร
 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
                  วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม อบรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2555 
                 ที่ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา นางพัชนี สุกใส ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา เป็นประธาน เปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม อบรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีนักเรียนของวิทยาลัย ทั้ง 4 สาขา เข้าร่วมอบรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จำนวน 135 คน เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสรู้จักกัน แลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็นตามแนวทางการการศึกษา ให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม เรียนรู้การเป็นผู้นำ ฝึกฝนคุณธรรม จริยธรรมในเรื่องความอดทน สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเรียนรู้ระเบียนวินัยของทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชาด้วย
 .........................
 นายศิริชัย โสรเนตร.....ข่าว
15 พฤษภาคม 2555เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode