กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โครงการค่ายปรับปรุง เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

วันที่ 14 พ.ค. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 
โครงการค่ายปรับปรุง เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่อชีวิตที่ดีกว่า วันนี้ (14 พ.ค.55) เวลา 11.00 น.
        นายขจรศักดิ์ สิงโตกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการค่ายปรับปรุง เปลี่ยนแปรงพฤติกรรม เพื่อชีวิตที่ดีกว่า ระหว่างวันที่ 9 – 17 พฤษภาคม 2555 ณ โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการราม ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็น "วาระแห่งชาติ” ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจร ซึ่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ได้กำหนดให้มีการนำผู้เสพและผู้ค้าเข้ารับการบำบัดรักษาทั่วประเทศ จำนวน 400,000 ราย ในปี 2555 การจัดฝึกอบรมโครงการค่ายปรับปรุง เปลี่ยนแปรงพฤติกรรม เพื่อชีวิตที่ดีกว่า อำเภอหนองเสือ เพื่อศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอหนองเสือ จะได้สร้างระบบติดตาม ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ผู้ผ่านการบำบัดรักษาไม่ให้กลับไปเสพซ้ำอีก ตลอดถึงผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน ต้องเป็นพี่เลี้ยงในการช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษาเทื่อกลับไปสู่หมู่บ้าน ชุมชนของตนเอง โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ช่วยเหลือในการประกอบอาชีพ เพื่อให้ผู้เสพที่ผ่านโครงการได้กลับตัวเป็นคนดี ไม่กลับไปมีพฤติกรรมเสพยาเสพติดซ้ำอีก โดยการอบรมโครงการค่ายปรับปรุง เปลี่ยนแปรงพฤติกรรม เพื่อชีวิตที่ดีกว่า มีกำหนด 8 คืน 9 วัน มีผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 50 ราย
 
                                                สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานีเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode