กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ มอบเครื่องจักรกลการเกษตรจากจีน

วันที่ 14 พ.ค. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 
รมช.กระทรวงเกษตรฯ ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ มอบเครื่องจักรกลการเกษตรจากจีน
        นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบเครื่องจักรกลการเกษตรที่ทางสาธารณรัฐประชาชนจีนมอบให้ เพื่อฟื้นฟูอาชีพสมาชิกสหกรณ์หลังน้ำรด ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยเมื่อปี พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมาส่งผลให้พื้นที่การเกษตรแหล่งผลิตข้าวคุณภาพ และปริมาณการส่งออก รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์การทำนา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการประกอบอาชีพได้รับความเสียหาย กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้ทำโครงการบริการเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อลดค่าใช้จ่ายของสมาชิกสหกรณ์ ที่ประสบอุทกภัยปี 2554 เพื่อขอรับสิ่งของจากเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน จึงได้มอบเครื่องจักรกลการเกษตร รวมมูลค่าทั้งสิ้น 2 ล้านหยวน ประกอบด้วย รถแทรกเตอร์ไถ่นาแบบ Manual Tractor GN 151 จำนวน 80 คัน รถแทรกเตอร์ไถ่นาแบบ Cultivator LZ-31B จำนวน 120 คัน รถบรรทุกแบบ Multi-functional Tractor จำนวน 10 คัน กรมฯจึงดำเนินการพิจาณาจังหวัดที่ประสบอุทกภัยปี 2554 ในพื้นที่ภาคกลางแถบลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สมาชิกประสบอุทกภัย ปี พ.ศ.2554 จำนวนทั้งสิ้น 7 จังหวัด ประกอบด้วย 10 สหกรณ์คือสหกรณ์การเกษตรลำลูกกา จำกัด จังหวัดปทุมธานี และสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด จังหวัดปทุมธานี, สหกรณ์การเกษตรท่าวุ้ง จำกัด และสหกรณ์การเกษตรท่าโขลง จำกัด จังหวัดลพบุรี, สหกรณ์การเกษตรอุทัยธานี จำกัด และสหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด จังหวัดอุทัยธานี, สหกรณ์การเกษตรโพธิ์ทอง จำกัด จังหวัดอ่างทอง, สหกรณ์การเกษตรอินทร์บุรี จำกัด จังหวัดสิงห์บุรี, สหกรณ์การเกษตรโกรกพระ จำกัด จังหวัดนครสวรรค์ และสหกรณ์การเกษตรสามชุก จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรในการฟื้นฟูอาชีพและลดค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพหลังน้ำลด
         
                                                 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานีเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode