กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
กรมทรัพย์สินทางปัญญาขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายภาครัฐ

วันที่ 14 พ.ค. 2555 )
 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขับเคลื่อนภารกิจ ตามนโยบายภาครัฐส่งเสริมความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันนี้ (14 พฤษภาคม 2555) นายภูมิ สาระผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในการเปิดอบรมโครงการ "ส่งเสริมความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นราชาออคิด โดยมีนายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวต้อนรับ และผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่เข้าร่วมในการอบรม รัฐมนตรีว่าการประทรวงพาณิชย์กล่าวถึงภาวะปัจจุบันทรัพย์สินทางปัญญาอาจถือได้ว่าเป็นกุญแจสำคัญอย่างหนึ่ง ที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ไปจนถึงระดับนานาชาติ จึงได้มอบหมายนโยบายให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาดำเนินการใน 2 ยุทธศาสตร์หลัก คือ เน้นการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นและตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการส่งเสริมและสนับสนุนให้สังคมไทยได้เรียนรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถูกต้องและทั่วถึง โดยกรมฯได้ดำเนินกิจกรรมในด้านทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดงานเพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้ชื่องาน "สืบสานวัฒนธรรมถิ่นอีสาน สรรค์สร้างทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกันต่อต้านสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์” ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา โดยการอบรมได้เน้นการให้ความรู้ด้านการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการจัดอบรมส่งเสริมความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาให้กับผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในวันนี้ ซึ่งแม้จะเป็นจุดเล็กๆ แต่ก็สามารถนำไปสู่การพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่หรือจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาให้กับประชาชนในพื้นที่ อันจะช่วยให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชาติต่อไป
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode