กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การ (Working team) ครั้งที่ 2/2555

วันที่ 14 พ.ค. 2555 )
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประชาสัมพันธ์

วันนี้(14 พ.ค. 2555) เวลา 9.30 น.
นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การ
(working team) ครั้งที่ 2/2555
ณ ห้องประชุม 211 B อาคารกรมประชาสัมพันธ์ 
*................................................*
      ในการประชุมฯได้เสนอผลการดำเนินงาน
ตามแนวทางการพัฒนาองค์การ (รอบ 6 เดือน )
ของแต่ละสำนัก/กอง ของกรมประชาสัมพันธ์ ที่ได้รายงานมายัง กพร.กปส.
ให้ที่ประชุมทราบ และวาระที่สำคัญคือการร่วมกันพิจารณาคัดเลือกกระบวนงาน
เพื่อเสนอเข้ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติในปีนี้
*โดยในที่ประชุมฯมีมติเลือกกระบวนงาน "ถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์"เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode