กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
(ส.ปชส.ชลบุรี)อิทธิพล เปิดตัวลงสู้ศึกเลือกตั้ง

วันที่ 14 พ.ค. 2555 )
นายศิริชัย โสรเนตร
 
อิทธิพล เปิดตัวลงสู้ศึกเลือกตั้ง
                "อิทธิพล” ขนทีมงาน "รักษ์พัทยา” เปิดตัวลงสู้ศึกเลือกตั้ง ขออาสาทำงานต่อเนื่อง เพื่อชาวพัทยา
                 ที่ศูนย์ประสานงานเลือกตั้ง ทีม”เรารักษ์พัทยา" นายอิทธิพล คุณปลื้ม อดีตนายกเมืองพัทยา และว่าที่ผู้สมัครนายกเมืองพัทยาในนามทีม "กลุ่มเรารักษ์พัทยา” กล่าวแถลงระหว่างการเปิดตัวทีมงาน เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งนายก เมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยาอีกสมัย โดยนายอิทธิพล ได้ชี้แจงถึงผลการดำเนินงานในช่วงดำรงตำแหน่ง ซึ่งได้ร่วมกับพี่น้องชาวพัทยาเกาะล้านในการร่วมคิด ร่วมทำ กิจกรรม และภารกิจต่าง ๆ ทำให้นโนยายต่าง ๆ ถูกผลักดันจนมีความคืบหน้าในภาพรวมไปแล้ว โดยประชาชน ส่วนใหญ่เห็นชอบ และให้ดำเนินการผลักดันงาน และกิจกรรมที่ดำเนินมาเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง นายอิทธิพล ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า พร้อมนี้ได้เปิดตัวทีมงานคุณภาพในนาม กลุ่มเรารักษ์พัทยา โดยมี "นายอิทธิพล คุณปลื้ม” อาสาลงรับสมัครเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา เพื่อทำงานต่อไปอีกสมัยหนึ่ง พร้อมทั้งแนะนำทีมงานว่าที่ผู้สมัครสมาชิกเมืองพัทยา ครบทั้ง 4 เขต ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่ทุ่มเทรับใช้ชาวพัทยาในพื้นที่ ในบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยมี "ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกเมืองพัทยา” เขตหนึ่ง ประกอบด้วย นายบรรลือ กุลละวณิชย์ นางจิดาภา สุวัตถาภรณ์ นายธัชชัย สุภพรพสุพัฒน์ นายอนุพงษ์ พุทธนวรัตน์ นายวิเชษฐ หนองใหญ่ และนายอุฤทธิ์ นันทสุรศักดิ์ ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกเมืองพัทยา เขตสอง" ประกอบด้วย นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย นายอิทธิวัฒน์ วัฒนศาสตร์สาธร นายมรกต หนูห่วง นางสาวยุวธิดา จีรภัทร์ นายฟารุค วงษ์บริสุทธิ์ และนายมาโนช หนองใหญ่ "ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกเมืองพัทยา เขตสาม" ประกอบด้วย นายวิชัย รอดเปีย นายวิศัลย์ เพ็ชรตระกูล นายบรรจง บัณฑูรประยุกต์ นางชณัญษา สุทธิธำรงสวัสดิ์ นายนคร ผลลูกอินทร์ และนายสนิท บุญมาฉาย "ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกเมืองพัทยา เขตสี่" ประกอบด้วย นายทวิช ฉายสว่างวงศ์ นายพันธุ์ศักดิ์ แสงจันทร์ นายชูศักดิ์ ศรีวัจณะพงษ์ นายอำนวยธนวิทย์ สมพงษ์ธรรม นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น และนายธงชัย อาจทรง พร้อมเปิดตัวทีมงานเรารักษ์พัทยา ที่มีประสบการณ์ความพร้อม ร่วมคิด ร่วมทำ จากหลากหลายสาขา อาชีพ มากกว่า 19 ท่าน อาทิ ว่าที่ทีมงานผู้บริหารเมืองพัทยา 4 ท่าน ได้แก่ นายวัฒนา จันทวรานนท์ นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายวีรวัฒน์ ค้าขาย และทีมงานด้านต่าง ๆ ด้วย
..........................
 นายศิริชัย โสรเนตร.....ข่าว
14 พฤษภาคม 2555เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode