กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
(ส.ปชส.ชลบุรี)เปิดการแข่งขันกีฬาสีสันตะวันออก

วันที่ 13 พ.ค. 2555 )
นายศิริชัย โสรเนตร
 
เปิดการแข่งขันกีฬาสีสันตะวันออก
              จังหวัดชลบุรี เปิดการแข่งขันกีฬาสีสันตะวันออก เพื่อส่งเสริมเยาวชนและประชาชนใน ภูมิภาคได้ออกกำลังกาย และเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
               ที่สนามพัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์รีสอร์ท นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดชลบุรี เป็นประธาน เปิดการแข่งขันกีฬาสีสันตะวันออก ซึ่งในการจัดการแข่งขันกีฬา สีสันตะวันออก ได้จัดการแข่งขันขึ้นในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม 4 จังหวัดของภูมิภาคตะวันออก ซึ่งประกอบไปด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด เพื่อส่งเสริมเยาวชนและ ประชาชนใน ภูมิภาคได้ออกกำลังกาย และเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนา สู่ความเป็นเลิศในระดับภูมิภาค และพัฒนาก้าวไปให้มีศักยภาพทัดเทียมในระดับประเทศ ดังนั้น กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ได้ตระหนักดีว่า เยาวชน และประชาชนในภูมิภาค เป็นทรัพยากร มนุษย์ที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาชุมชน และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า มีความ มั่นคงในทุกด้าน กิจกรรมกีฬาจะช่วยสร้างคนในชุมชนให้มีระเบียบวินัย เคารพกฏกติกา สร้าง ความสามัคคี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนและสังคม และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยแบ่งการแข่งขันฟุตบอล จำนวน 16 ทีม ทีมที่ชนะเลิศจะได้รับรางวัลเป็นเงินสด จำนวน 100,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
..........................
นายศิริชัย โสรเนตร...ข่าว
13 พฤษภาคม 2555เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode