กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โครงการ “ถูกทั้งแผ่นดิน สินค้าสหกรณ์ ราคายุติธรรม”

วันที่ 11 พ.ค. 2555 )
ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 
          วันนี้(11 พ.ค.55) เวลา 15.30 น.นายขจรศักดิ์ สิงโตกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในการแถลงข่าวโครงการ "ถูกทั้งแผ่นดิน สินค้าสหกรณ์ ราคายุติธรรม” ณ ศูนย์จำหน่ายข้าวสารสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ด้วยในขณะนี้มีปัญหาเรื่องสินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาแพงพบว่า ราคาสินค้าที่สูงขึ้น เกิดจากอุปสงค์ อุปทาน ราคาน้ำมัน และสภาพอากาศ ของแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน ทำให้กระทบเรื่องต้นทุนการขนส่ง และเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อน กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงจัดทำโครงการ "ถูกทั้งแผ่นดิน สินค้าสหกรณ์ ราคายุติธรรม” ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ไทย จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ที่จำเป็น เช่น ข้าว น้ำนม ไข่ไก่ เป็นต้นจากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพสหกรณ์ ทั่วประเทศ จำหน่ายในราคายุติธรรมแก่ประชาชนทั่วไป โดยมีระยะเวลาการดำเนินโครงการตั้งแต่ 11-18 พฤษภาคม 2555 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนมีโอกาสซื้อสินค้าคุณภาพในราคาพิเศษ และยังช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรทั่วประเทศ ซึ่งภายในงานมีข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ประธาน กรรมการสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และเครือข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์ ในจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมงานประมาณ 100 คน โดยมีการจัดจำหน่ายสินค้าราคาถูก ที่ประกอบด้วย ข้าวสาร น้ำนม ไข่ไก่ น้ำดื่ม ไม้กวาด นม น้ำพริกสำเร็จรูป และมะนาว เป็นต้นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode