กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดนครปฐมขอเชิญรับเสด็จ

วันที่ 10 พ.ค. 2555 )
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม
 
         นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ขอเชิญชวนชาวจังหวัดนครปฐมร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จแทนพระองค์มาทรงหล่อพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ ในวันจันทร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงหล่อสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
        ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ กรมศิลปากรดำเนินการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับสมเด็จเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ ขนาด 1 ¼ เท่าพระองค์จริง เพื่อประดิษฐานหน้าสถาบันการแพทย์สยามมินทราธิราช โรงพยาบาลศิริราช เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของบรรดาผู้มาใช้บริการจากโรงพยาบาลศิริราช โดยกรมศิลปากรเป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างแบบเททองเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ
         สำหรับสถาบันการแพทย์สยามมินทราธิราช เป็นโครงการพัฒนาศิริราช สู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์ ประกอบด้วย ๗ โครงการ ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ ศูนย์พัฒนาวิทยาการผู้สูงอายุ สถาบันการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช ศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศในการบริการทางการแพทย์ และสวนเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ มหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณต่อคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภายในสถาบันมีอาคารโรงพยาบาล ชื่ออาคารปิยมหาราชการุณย์ มีอาคารวิจัยชื่อ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ซึ่งคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล คาดหวังว่าจะก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในสถาบันการแพทย์ชั้นเลิศระดับโลก สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ จากการวิจัย วิชาการและภูมิปัญญาไทย เพื่อเป็นแม่แบบแก่ระบบสาธารณสุขของประเทศและนานาชาติ
 (นรกิจ ศรัทธา/ข่าว : ๑๐ พ.ค. ๕๕)
..........................................เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode