กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
นครปฐมขอเชิญร่วมงานวันวิสาขบูชา ณ พุทธมณฑล

วันที่ 10 พ.ค. 2555 )
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 
         นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กำหนดจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์เดินทางมาบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ บริเวณลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล และเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล ๓ รอบ จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเวียนเทียนโดยพร้อมเพรียงกัน
    อนึ่งการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๕๕ พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
         วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ มีการปฐมนิเทศ การปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ พิธีบวชเนกขัมมปฏิบัติ การแสดงกังฟูวัดเส้าหลิน จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และกิจกรรมพระธรรมทูตศรีลังกา
         วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ มีนิทรรศการพุทธมณฑลศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลก กิจกรรมการปฏิบัติธรรมของฆราวาส
         วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ พระสงฆ์ ผู้นำชาวพุทธนานาชาติ และพุทธศาสนิกชน ประกอบด้วยพระสงฆ์ ๑,๕๐๐ รูป พุทธศาสนิกชน ๑,๕๐๐ คน จัดพิธีขบวนธรรมยาตราอัญเชิญเครื่องสักการะถวายแด่ องค์พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ บริเวณลานองค์พระประธานพุทธมณฑล พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จะได้นำพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล ทั้งนี้กิจกรรมจะมีต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕
(นรกิจ ศรัทธา/ข่าว : ๑๐ พ.ค. ๕๕)
..........................................เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode