กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดนครปฐมของบประมาณ ครม.สัญจร ๙ โครงการ

วันที่ 10 พ.ค. 2555 )
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม
 
     นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ในการประชุม ครม.สัญจรภาคตะวันตก ที่จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ ๑๙-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ในส่วนของจังหวัดนครปฐมได้ของบประมาณตามความต้องการของประชาชน โดยมีข้อมูลจากประชาชนผ่าน อบจ. อบต. เทศบาล อำเภอ ตามลำดับผ่านมายังจังหวัดนครปฐม จำนวน ๙ โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่เกี่ยวกับการป้องกันปัญหาอุทกภัย จำนวน ๕ โครงการ ประกอบด้วย โครงการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำถาวรพร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วย ทุ่นกันวัชพืชและอุปกรณ์ประกอบขยายเขตและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า และติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ ๑๐ เครื่อง รวม ๔ จุด คือ ที่สะพานรวมเมฆ อำเภอนครชัยศรี สะพานแพชวัล ตำบลทรงคะนอง อำเภอสามพราน สะพานวัดไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน และสะพานโพธิ์แก้ว ตำบลโพธิ์แก้ว อำเภอสามพราน โครงการปรับปรุงทางหลวงชนบทเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมสาย นฐ.๔๐๐๕ แยก ทล.๓๒๙๖-บ้านเหมืองนา ระยะทาง ๓.๕ กิโลเมตร ในเขตอำเภอเมืองนครปฐม
      สำหรับโครงการที่ ๖ เป็นโครงการต่อเติมอาคารศาลากลางจังหวัดนครปฐม โครงการที่ ๗ เป็นโครงการก่อสร้างถนนเข้าศูนย์ราชการสายแยก ทล.หมายเลข ๓๐๙๗-ศูนย์ราชการ โครงการที่ ๘ เป็นการก่อสร้างถนน ๔ ช่องจราจรที่ทางหลวงหมายเลข ๓๐๓๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๙๕ (นครปฐม)-บรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ (บางเลน)ความยาว ๒๕.๓๘๙ กม.โครงการที่ ๙ เป็นโครงการนิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์เกษตร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
                                  (นรกิจ ศรัทธา/ข่าว :๑๐ พ.ค. ๕๕)
        ...........................................เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode