กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


จัดซื้อจัดจ้าง >> ประกวดราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง บริเวณรอบสระหนองโสก หมู่ 10 บ้านโสกโคกอุดม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 8 พ.ค. 2555 )
ส.ปชส.ปราจีนบุรี
 

          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง บริเวณรอบสระหนองโสก  หมู่ 10 บ้านโสกโคกอุดม  ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.25  และบดอัดดินเดิมและดินลูกรัง โดยใช้รถเกรดเดอร์ปาดแต่งเรียบร้อย  วางท่อ คสล.Ø 0.80 x 1.00   เมตร จำนวน 40 ท่อน บ่อพัก จำนวน 1 บ่อ และท่อ คสล. Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 2 จุดๆละ 8 ท่อน  รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 1 ป้าย

          กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 30 เมษายน – 11  พฤษภาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ  ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี)

          ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ถึง 11 พฤษภาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0 – 3745 – 5457 ต่อ 15 ในวันและเวลาราชการ

 

************************
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode