กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
งานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 79

วันที่ 3 พ.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1705 คน)
PKST.

           เช้าวันนี้( 3 พฤษภาคม 2555)เวลา 09.00 น.นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วย นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้รับมอบเงินเงิน เพื่อสมทบทุนสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช ถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7รอบ 84 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ ที่มาร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 79 ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์มีแนวความคิดการจัดงานว่า "สร้างสรรค์ สามัคคี เพื่อภาพลักษณ์ที่ดี กปส.” โดยช่วงเช้าจัดให้มี พิธีพราหมณ์ และพิธีสงฆ์ 9 รูปเจริญชัยมงคลคาถา บริเวณหน้าหอประชุม ชั้น 3 สำหรับช่วงบ่าย นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชมนิทรรศการ "79ปีกรมประชาสัมพันธ์ก้าวสู่ดิจิทัล"และให้เกียรติมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกรมประชาสัมพันธ์และมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและเจ้าหน้าที่ดีเด่น/ตัวอย่าง ประจำปี 2554 รวมทั้งมอบรางวัลแก่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดีเด่น / สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดดีเด่น และการปาฐกถาพิเศษเรื่อง "สร้างสรรค์สามัคคี เพื่อภาพลักษณ์ที่ดี กปส.” โดย ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้มีผู้อำนวยการสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ในส่วนกลาง และสปข.1-8 จากส่วนภูมิภาค ร่วมรับฟังอย่างคับคั่ง
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode