กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จ.สุรินทร์จัด “งานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี” แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

วันที่ 3 พ.ค. 2555 )
สมทรง เผือกผล
 

นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า จังหวัดสุรินทร์ กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ปี 2555 โดยใช้ชื่องานว่า "งานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” โดยจัดงานเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ ด้านปฏิบัติบูชา ด้านวิชาการ และด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารทรงพระเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา

โดยจังหวัดสุรินทร์ ได้มอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ วัดบูรพารามพระอารามหลวง และ วัดศาลาลอยพระอารามหลวง โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ เช่น การจัดตั้งองค์ผ้าป่ามหากุศล พุทธชยันตี แห่งการตรัสรู้ ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ และที่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง เพื่อนำมาทอดถวายในวันที่ 4 มิถุนายน 2555 เวลา 20.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศ การรณรงค์ให้ข้าราชการและประชาชนแต่งกายด้วยชุดสีขาวพร้อมกันทั้งจังหวัดในช่วงงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2555 การจัดสัปดาห์รณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุขทั้งในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ งดอนุญาตฆ่าสัตว์ งดเล่นการพนัน การจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปประจำจังหวัดสุรินทร์โดยขบวนช้าง 9 เชือกซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ประจำจังหวัดสุรินทร์ และริ้วขบวนส่งเสริมเอกลักษณ์พระพุทธศาสนาประกอบด้วยขบวนรถที่แสดงการประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน

นอกจากนั้นยังมีการประกวดขบวนรถส่งเสริมเอกลักษณ์พระพุทธศาสนา พิธีเวียนเทียน การแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา พิธีตักบาตร กิจกรรมไหว้พระ 9 วัด การอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 199 รูป การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ประกวดโต๊ะหมู่บูชา กิจกรรมเวทีธรรมะบันเทิง นิทรรศการองค์กรชาวพุทธ การตรวจสุขภาพพระสงฆ์ , สามเณรและแม่ชี การบริจาคโลหิต การประกวดคำขวัญ การจัดขบวนธรรมยาตราสมาธิ การเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ กิจกรรมสัปดาห์สาธารณประโยชน์ กิจกรรมยุวพุทธ และโรงทานมหากุศล เป็นต้น

.................................................................

สมทรง เผือกผล ส.ปชส.สุรินทร์ / ข่าว
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode