กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดสุรินทร์ เปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการโชห่วยช่วยชาติ “ร้านถูกใจ”

วันที่ 3 พ.ค. 2555 )
สมทรง เผือกผล
 

นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ขอให้ร้านอาหารปรุงสำเร็จ และร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็น สมัครเข้าร่วมโครงการตามมาตรการในการชะลอการปรับราคาสินค้ารวมทั้งสนับสนุนให้ร้านค้าในชุมชน ร้านโชห่วย และร้านอาหารธงฟ้า เป็นแหล่งกระจายสินค้าอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นต่อการครองชีพของประชาชนในราคาประหยัด ซึ่งจังหวัดสุรินทร์ เปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการโชห่วยช่วยชาติ "ร้านถูกใจ” ขึ้น โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ ร้านค้าปลีกรายย่อยจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ร้านอาหารธงฟ้า ร้านค้าสหกรณ์ ที่ประกอบธุรกิจก่อนวันที่ 2 เมษายน 2555

ผู้สมัครต้องเป็นเจ้าของกิจการ และต้องมีสถานที่จำหน่ายเป็นอาคารถาวร พื้นที่จัดวางไม่น้อยกว่า 6 ตารางเมตร สำหรับร้านขายปลีก พื้นที่จัดวาง 3 ตารางเมตร สำหรับร้านอาหารธงฟ้า และร้านค้าต้องอยู่ในแหล่งชุมชน หลักฐานการสมัคร สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนการค้า หรือหลักฐานการเสียภาษี สำเนาใบจดทะเบียนสหกรณ์ แผนที่ตั้งร้านค้า เอกสารการรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างละ 1 ชุด และภาพถ่ายร้านค้า จำนวน 2 ภาพ

สนใจสอบถามรายละเอียด และสมัครได้ที่ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุรินทร์ อาคารพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ ชั้น 2 ถนนเทศบาล 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ โทรศัพท์ 0-4451-3454 ในวัน เวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

.............................................................................................

สมทรง เผือกผล ส.ปชส. สุรินทร์ /ข่าว

 




เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode