กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จ. สุรินทร์จัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2555

วันที่ 3 พ.ค. 2555 )
สมทรง เผือกผล
 

นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า จังหวัดสุรินทร์ กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ปี 2555 โดยใช้ชื่องาน "งานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” โดยจัดงานเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ ด้านปฏิบัติบูชา ด้านวิชาการ และด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนพรรษา 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารทรงพระเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา

การจัดงานดังกล่าวมีกิจกรรมที่สำคัญ เช่น การจัดตั้งองค์ผ้าป่ามหากุศลพุทธชยันตีแห่งการตรัสรู้ ที่ศาลากลางจังหวัด และที่หน่วยงานราชการทุกแห่ง เพื่อนำมาทอดถวายในวันที่ 4 มิถุนายน 2555 เวลา 20.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังรณรงค์ให้ประชาชนแต่งกายด้วยชุดสีขาวพร้อมกันทั้งจังหวัด ในช่วงสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2555 โดยรณรงค์ลด ละ เลิกอบายมุข งดอนุญาตฆ่าสัตว์ งดเล่นการพนัน การจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปประจำจังหวัดสุรินทร์โดยขบวนช้าง 9 เชือก ซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ประจำจังหวัดสุรินทร์ และริ้วขบวนส่งเสริมเอกลักษณ์พระพุทธศาสนา ประกอบด้วยขบวนรถที่แสดงการประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน พิธีเวียนเทียน และการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 199 รูป เป็นต้น

……………………………………………………………………………

สมทรง เผือกผล ส.ปชส.สุรินทร์ / ข่าว
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode