กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดสุรินทร์จัดงานอีสานเชื่อมประเทศเพื่อนบ้านสู่อาเซียน วันที่ 4 - 10 พฤษภาคม 2555 นี้ ที่ โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง

วันที่ 3 พ.ค. 2555 )
สมทรง เผือกผล
 

นายพิภพ  ดำทองสุข  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  เปิดเผยว่า  กระทรวงพาณิชย์ ได้สนับสนุนงบประมาณโครงการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือในโครงการอีสานเชื่อมประเทศเพื่อนบ้านสู่อาเซียน "E-SAN LINK ASEAN”  (อีสานลิงค์อาเซียน) ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อส่งเสริมและขยายช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP/SMEs ในภูมิภาค  โดยกำหนดจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า รวมจำนวน 5 ครั้ง  คือครั้งที่ 1  จัดขึ้น ณ จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 4 – 10  พฤษภาคม  2555 ครั้งที่  2 จัดขึ้น ณ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤษภาคม  2555   ครั้งที่  3 จัดขึ้น ณ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม  2555 ครั้งที่  4  จัดขึ้น ณ แขวงจำปาสัก ระหว่างวันที่  27 – 31  กรกฎาคม  2555  ครั้งที่  5  จัดขึ้น ณ จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่  17 – 21  สิงหาคม  2555

สำหรับการจัดงานครั้งที่  1  กำหนดจัดงาน ไทย–อาเซียน ปี 2555 "THAI - ASEAN TRADE  FAIR 2012 : SURIN”  ระหว่างวันที่ 4 - 10 พฤษภาคม  2555  ณ บริเวณสนามโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม” ตำบลนอกเมือง  อำเภอเมือง  จ. สุรินทร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดและภูมิภาค  เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงและกระจายสินค้า ในการขยายช่องทางการจำหน่ายและสร้างเครือข่ายทางการตลาด  OTOP / SMEs ทั้งในระดับกลุ่มจังหวัด  ระดับภูมิภาคกับประเทศเพื่อนบ้าน และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน   โดยในงานมีสินค้า OTOP/SMEs จากผู้ประกอบการทั้งในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ สินค้าจากกรมส่งเสริมการส่งออก กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งสินค้าจาก กัมพูชา ลาว เวียดนาม และจีนมาร่วมงานในครั้งนี้ในอาคารปรับอากาศกว่า 320 คูหา และคูหาไม่ปรับอากาศ 130 คูหา นอกจากนั้นยังมีสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด  อาหารดีจากทั่วประเทศ   สินค้าหัตถกรรมและ SMEs จากประเทศกัมพูชา ลาว เวียดนาม และจีน  นิทรรศการ ASEAN   และการจัดเจรจาธุรกิจ OTOP/SMEs  เป็นต้น

.............................................................................................................

สมทรง  เผือกผล ส.ปชส.สุรินทร์  /ข่าว
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode