กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
กระทรวงพลังงาน จัดโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ปี 2555

วันที่ 3 พ.ค. 2555 )
สมทรง เผือกผล
 

               นายปยุต   เกริกธนสกุล  พลังงานจังหวัดสุรินทร์   เปิดเผยว่า จังหวัดสุรินทร์ ได้รับแจ้งว่า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน  ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ปี 2555  โดยให้เงินสนับสนุนการลงทุนก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ เพื่อส่งเสริมให้มีการนำน้ำเสียหรือของเสียในภาคอุตสาหกรรมมาแปรรูปเป็นก๊าซชีวภาพ เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน

              จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม  ยื่นข้อเสนอโครงการฯขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่  www.thaibiogas.com  หรือสอบถามรายละเอียดที่ "ศูนย์ประสานโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม” โทรศัพท์  0- 2612- 9669โทรสาร 0-2612-9668   และยื่นข้อเสนอได้ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 31 สิงหาคม 2555

............................................................................

ธนัช บวรเกียรติ์  ส. ปชส.สุรินทร์ / ข่าว

สมทรง  เผือกผล ส.ปชส.สุรินทร์ / เรียบเรียง
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode