กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดสุรินทร์จัดตั้งกองทุนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินปี 2555 จำนวน 20 แห่ง

วันที่ 3 พ.ค. 2555 )
สมทรง เผือกผล
 

นายยุทธนา  วิริยะกิตติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  เปิดเผยเกี่ยวกับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์ ว่าเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบกับงบประมาณของสำนักงาน ป.ป.ส. จัดทำเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 – 2554 โดยจังหวัดสุรินทร์มีกองทุนแม่ของแผ่นดินแล้ว รวม 202 หมู่บ้าน/ชุมชน และปีงบประมาณ  2555 ดำเนินการอีก 20 หมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งสิ้น 222 หมู่บ้าน/ชุมชน  ซึ่งจากการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์พบว่าเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับ A จำนวน 24 หมู่บ้าน/ชุมชน   คือมีคะแนน 80 คะแนนขึ้นไปเป็นกองทุนเข้มแข็งมีระบบเฝ้าระวังอย่างยั่งยืนสามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ได้ เป็นกองทุนระดับ B จำนวน 131 หมู่บ้าน/ชุมชน  คือเป็นกองทุนมีคะแนน 50-79 คะแนน ขึ้นไป  เป็นกองทุนเข้มแข็ง หมู่บ้าน/ชุมชนมีการเฝ้าระวังหากได้รับการพัฒนาศักยภาพในบางด้านสามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ได้ เป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับ  C  จำนวน 47 หมู่บ้าน/ชุมชน คือมีคะแนนน้อยกว่า 49 คะแนนเป็นกองทุนที่ต้องปรับปรุง  ในขณะนี้มีครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน 25,584 ครัวเรือน หรือร้อยละ 85 ของครัวเรือนในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินทั้งหมด 30,098  ครัวเรือน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์   กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2555 จังหวัดสุรินทร์ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินแห่งใหม่ จำนวน 18 แห่ง  เป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินเทศบาลเมืองสุรินทร์  1 แห่ง  ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน 17 อำเภอ ๆ ละ 1 แห่ง  และกำหนดดำเนินการจัดตั้งต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2555 จำนวน 20 แห่ง  เป็นต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน เทศบาลเมืองสุรินทร์  1 แห่ง  และจัดตั้งต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอเมืองสุรินทร์ และอำเภอปราสาท อำเภอละ 2 กองทุน  ส่วนอำเภออื่น ๆ 15 อำเภอ ๆ ละ 1 แห่ง  โดยในขณะนี้จังหวัดสุรินทร์มีเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 11,018,446 บาท โดยได้รับเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน 2 ครั้ง จำนวน  6,827,773บาท  มีเงินงบสมทบจำนวน  4,111,685  บาท  และเงินจากการทอดผ้าป่าสามัคคี  จำนวน 79,038 บาท ปัจจุบันมีเงินฝากธนาคาร 5,806,359 บาท   โดยคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินจะนำเงินไปใช้ในกิจกรรมการเฝ้าระวังยาเสพติด  การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  การพัฒนาชุมชนเนื่องในวันสำคัญ เช่น วันแม่แห่งชาติวันพ่อแห่งชาติ  การจัดอบรมเรื่องยาเสพติด และกลุ่มเสี่ยงยาเสพติด                          

...............................................................................................

สมทรง  เผือกผล  ส.ปชส.สุรินทร์ /ข่าว

 

 

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode