กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จ.สุรินทร์ คัดเลือกครอบครัวร่มเย็นเป็นตัวอย่างของจังหวัด 3 ครอบครัว

วันที่ 3 พ.ค. 2555 )
สมทรง เผือกผล
 
นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า จังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ได้พิจารณาคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2555 จำนวน 3 ครอบครัว ดังนี้ 1. ครอบครัว นายอนันต์ บุตรลักษณ์ อยู่บ้านเลขที่ 54 หมู่ที่ 3 บ้านจารย์ ตำบลหนองแวง อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 2. ครอบครัว นายเพิ่ม ธนูศิลป์ อยู่บ้านเลขที่ 125/2 หมู่ที่ 1 ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ และ 3. ครอบครัว นายสุรชัย งามชื่น อยู่บ้านเลขที่ 285 หมู่ที่ 4 ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ สำหรับครอบครัวร่มเย็นทั้ง 3 ครอบครัว เป็นครอบครัวที่มีความอบอุ่นตามลักษณะของสังคมไทย บุตรหลานได้รับการศึกษามีฐานะมั่นคงและบุตรหลานทุกคนดูแลผู้สูงอายุ ให้ความเคารพนับถือเป็นแบบอย่างที่ดีและทุกคน ประกอบอาชีพด้วยความสุจริตและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำให้ครอบครัวมีความสงบสุขร่วมเย็นเป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไป .................................................................................................... กัญญรัตน์ เกียรติสุภา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ /ข่าวเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode